تالارهاي گفتگوي كلاس > گروه تفكر :: week3 :: Question/Answer :: > سوال

سوال - Posted By s.hoseini (s.hoseini) on 10th Nov 10 at 6:35pm
اگر باید تنها خداوند از عالم امر اگاهی داشته باشد پس چرا اصلا خداوند این موضوع را مطرح کرد ؟
چرا خداوند ما را ماده افریده که حالا بخواهد برای توصیف کردن بهشت معنوی برای ما دلایل مادی بیاورد ؟

Re: سوال - Posted By a.najmi (a.najmi) on 10th Nov 10 at 8:05pm
کاشکی منظورت از عالم امر رو می گفتی
چون روح ما نیاز به مرکب داشت مرکبشم جسم بود

Re: سوال - Posted By shayeste (shayeste) on 11th Nov 10 at 4:06pm
مگه ادم و حوا چی کار کرده بودن که به خاطرش 40 سال گریه کردن و توبه بعد خدا ؟؟؟گناهشونو بخشید

Re: سوال - Posted By fs.tabatabaie (fs.tabatabaie) on 13th Nov 10 at 6:22pm
ببین ادمو حوا پیامبر بودندو پیامبر اجازهی هیج نافرمانی از امر خدا رو ندارند در حالی که پیامبر اصلا اجازه نافرنی ندارند