تالارهاي گفتگوي كلاس > گروه روانشناسي :: week2 :: Question/Answer :: > soaal

soaal - Posted By z.shojaeian (z.shojaeian) on 3rd Nov 10 at 5:06pm
از گروه رنگ ها:
در سنین بالا علاقه ی افراد به چه رنگ هایی است؟
از گروه هوش هیجانی:
هوش هیجانی در سنین بالا چه تغییراتی میکند؟

زینب شجاعیان