تالارهاي گفتگوي كلاس > گروه نگاه نو :: week2 :: Question/Answer :: > سئوال ستوده طاهايي

سئوال ستوده طاهايي - Posted By p.bakhtiary (p.bakhtiary) on 3rd Nov 10 at 5:43am
عطيه خانم0 چرا انسان بالاخره ميميرد

Re: سئوال ستوده طاهايي - Posted By exoplanetor (admin) on 3rd Nov 10 at 9:09am


من هم از گروه چيستي مرگ سوال دارم

از نظر فيزيكي/پزشكي مرگ چه تعريفي دارد؟ از نظر علمي دقيقاً به چه شخصي مي گويند زنده يا مرده؟ بيماران مرگ مغزي چه طور؟ آيا آنها مرده به حساب مي آيند يا زنده؟

Re: سئوال ستوده طاهايي - Posted By z.mohammadi (z.mohammadi) on 3rd Nov 10 at 6:38pm
تعريف مرگ:پلي به دنياي بعدي يا به عبارتي ديگر شروع دنياي بعدي!
به كسي كه ديگر توانيي انجام كاري را(از نظر جسماني) نتواند بكند به عبارتي ديگر تفاوت نداشتن بود يا نبود يك شخص
درسته كه بيماران مرگ مغزي نفس مي كشند ولي طبق توضيح بالا وجود آنان ارزشي ندارد به طوري كه آن ها مي توانند اعضاي خود را اهدا كنند
{Wink}