تالارهاي گفتگوي كلاس > گروه تفكر :: week4 :: Porsesh :: > جبر و اختیار

جبر و اختیار - Posted By behrad (nikoo) on 19th Nov 10 at 10:55am
1. ایا امیختگی یا به هم پیوستگی هستی و نیستی نوعی تحلیل و تفسیر و انتزاع عقلی است؟چرا؟
2. ایا در خلقت میان خداوند و انسان تقسیم کار شده است؟(یعنی بعضی از کار ها در محدوده ی اختیار و اراده ی بشر و بعضی از کار ها در محدوده ی اراده و اختیار خداست؟) {Confused}

Re: جبر و اختیار - Posted By s.eslamloo (s.eslamloo) on 21st Nov 10 at 1:13pm
عزیز! سوالتو بذار تو قسمت پرسش و پاسخ تا بقیه هم ببینن و نظر بدن. سوالت خوبه و دسته بندی جالبی تو ذهنت اومده.