تالارهاي گفتگوي كلاس > اخبار و قوانين :: news & rules :: > new and rules

new and rules - Posted By exoplanetor (admin) on 20th Oct 10 at 6:15am
معرفي انجمن. اهداف و قوانين

درباره انجمن گفتگوي كلاس پروژه دبيرستان فرهنگ

اين انجمن بخش تكميلي وبلاگ كلاس پروژه دبيرستان فرهنگ مي باشد كه با اهداف پرورش ذهن پرسشگر و بالا بردن سطح توانايي ارائه علمي اعضاي كلاس تشكيل شده است.

شيوه كار بدين ترتيب است كه هر يك از اعضا طي سال موظف است هر هفته درباره پروژه ديگر گروه هاي روانشناسي حد اقل دو سؤال بپرسد و به حد اقل دو سؤالي كه در تالار مطرح شده است پاسخ دهد. پس از آنكه مهلت پرسش و پاسخ تمام شد، اگر سؤالي باقي مانده بود كه هيچ كس به آن پاسخ نداده بود استاد راهنماي آن شاخه به آن پاسخ خواهد داد.

براي عضويت در اين انجمن لازم است به نكات زير توجه كنيد:

اين انجمن تنها متعلق به دانش آموزان پايه اول و دوم دبيرستان فرهنگ و اساتيد راهنماي آن هاست

تمامي دانش آموزان مي بايست در هنگام ثبت نام در سايت نام كاربري خود را بديت ترتيب بسازند:
اول اسم كوچك.نام خانوادگي مثلاً اگر نام شما "مريم احمدي" است نام كاربري تان بايد به شكل "م.احمدي" باشد. نام كاربري را با حروف انگيسي به جاي فارسي ايجاد نماييد همچنين پس از عضويت امكان لغو عضويت توسط كاربر و جود نخواهد داشت.

با اميد موفقيت روز افزون شما