تالارهاي گفتگوي كلاس > گروه روانشناسي :: Week1 :: > Question/Answer week1

Question/Answer week1 - Posted By exoplanetor (admin) on 28th Oct 10 at 6:34am

بچه ها سلام. براي اينكه كمي به شكل تالار ها سر و سامان بدهم مجبور شدم همه سوال و جواب هاي هفته اول را به يك صفحه منتقل كنم. ان شاءالله از هفته آينده همه چيز منظم تر خواهد بود


saharrahmani
1)زوج هايي كه مكمل همديگر هستند موفقتر هستند يا زوج هايي كه مشابه همديگر هستند
2)چه رنگي باعث شكلگيري بهتر شخصيت انسانها ميشود؟
مهتاب داودي
1)چه رنگهايي در قران كريم روانشناسي شان امده است و سفادش شده است؟
2)عشق از چه زماني اغاز مي شود؟
سحر علايي رحماني
1)عشق تا چه ميزاني خوب است؟
2)رنگ مشكي چه تاثيرات مثبت و منفي بر روي انسان دارد؟
نگين نوروزي
1)عشق واقعي چيست ؟
2)چه رنگي بر روي مادر و جنين تاثير مثبت مي گذارد؟
زينب شجاعيان
با تشكر از خانم بهجتي


(صادقي)
سحر رحماني عزيز
از تلاشت براي كمك به هم گروهي هات بسيار ممنونم. اما وقتي مي گويم همه بايد سوال و جواب داشته باشند يعني خودشان با
account
خودشان بفرستند و نه اينكه شما برايشان اين كار را انجام دهي. بااين وجود من براي فعاليت داشتن اعضاي گروهت به هر كدام 1 نمره دادم (هرچند كه اصلاً هنوز دليلي براي خودم ندارم كه چرا اين كار را كردم؟)ت

p.bakhtiary
چرا پيش داوري اندكي تاثير دارد؟
چرا پيش داوري منفي است؟

h.darzi
من هدي درزي هستم و از گروهي قالب فكري سوال ميكنم
خمنابع تحقيق شما چيست؟
قالب فكري در چه مواقعي به كار مي آيد؟
آيا جنس مونث و مذكر قالب هاي فكريشان تفاوت دارد؟

n . moazzen jami
چه رنگ هايي بر روي ما اثر منفي دارند؟ ?
چرا اثر گذاري برخي از انسان ها بيش تر از بقيه است؟
عارفه همتي والا