تالارهاي گفتگوي كلاس > گروه تفكر :: Salam :: > Salam

Salam - Posted By exoplanetor (admin) on 20th Oct 10 at 6:09am
{Smile} {Wink} {Grin} {Cool} {Grin} {Wink} {Smile} {Cool}
سلام

همانطور كه نام اين تالار هم گوياي اين مسئله است، اينجا محل گفتگوي اعضاي گروه تفكر كلاس پروژه دبيرستان فرهنگ است. شما مي توانيد با استفاده از اين تالار گفتگو پس از تاريخي كه متعاقباً در همين جا اعلام مي شود بخس پرسش و پاسخ كلاس پروژه تان را انجام دهيد.

شيوه كار بدين ترتيب است كه (پس از تاريخ اعلام شده) هر يك از اعضاي تيم تفكر موظف است هر هفته درباره پروژه ديگر گروه هاي تفكرحد اقل دو سؤال بپرسد و به حد اقل دو سؤالي كه در تالار مطرح شده است پاسخ دهد. مسلماً سرعت عمل در اين بخش جزو مهمترين نكات است چرا كه اگر دير به سراغ سؤال پرسيدن و جواب دادن برويد، يا سؤال ها ساده تر پاسخ داده مي شود و يا سؤالي براي شما باقي نمي ماند! پس از آنكه مهلت پرسش و پاسخ تمام شد، اگر سؤالي باقي مانده بود كه هيچ كس به آن پاسخ نداده بود دانشيار شما به آن پاسخ خواهد داد.

امتياز كيفيت كار شما در اين بخش هر دو هفته يك بار در وبلاگ اصلي كلاس پروژه قرار داده مي شود.

اولين كاري كه بايد انجام دهيد (پيش از آنكه زمان پرسش و پاسخ آغاز شود) اين است كه هر نفر يك متن پاسخ اين مطلب بگذارد و علاوه بر معرفي خود عنوان پروژه اش را بيان كند. براي پاسخ دادن مي توانيد متن خود را در بخش
Quick Reply
در زير همين متن بنويسيد.
توجه كنيد كه اگر
login
نكرده باشيد اين قسمت صفحه را نمي توانيد ببينيد.
براي اينكه بتوانيد پاسخ بگذاريد بايد اول ثبت نام كنيد. براي انجام اين كار از بالاي همين صفحه كلمه
Register
را پيدا كرده و روي آن كليك كنيد. توجه كنيد كه به هنگام ثبت نام در سايت نام كاربري خود را بديت ترتيب بسازيد:
اول اسم كوچك.نام خانوادگي مثلاً اگر نام شما "مريم احمدي" است نام كاربري تان بايد به شكل "m.ahmadi" باشد. نام كاربري را با حروف انگيسي ايجاد نماييد همچنين پس از عضويت امكان لغو عضويت توسط كاربر و جود نخواهد داشت.

آخرين نكته اي كه بايد اشاره كنم اين است كه متأسفانه فعلاً مجبوريم از اين فروم نيمه فارسي نيمه انگليسي استفاده كنيم. پس توجه كنيد هنگامي كه خودتان يك موضوع جديد مي نويسيد عنوان آن را فينگليش! بگذاريد. اگر فارسي بنويسيد نمايش داده نمي شود.


با اميد موفقيت همه شما
Re: Salam - Posted By f.jahandar (f.jahandar) on 20th Oct 10 at 7:16am
سلام من فاطمه جهاندار كلاس دوم گروه تفكر يا فلسفه {Grin}

Re: Salam - Posted By f.lavasani (f.lavasani) on 20th Oct 10 at 9:14am
سلام فاطمه لواساني ام
موضوع : مراحل خلقت
گروه : تفكر {Grin}

Re: Salam - Posted By a.najmi (a.najmi) on 20th Oct 10 at 1:30pm
سلام آلاء نجمی ام موضومونم مادی یا غیر مادی بودن بهشت و جهنمه
گروه:تفکر

Re: Salam - Posted By f.amiri (f.amiri) on 20th Oct 10 at 5:23pm
سلام فاطمه اميري هستم موضوعي كه روش كار مي كنم چه كسي خواست كه ما زندگي كنيم است در گروه فلسفه

Re: Salam - Posted By e.torkashvand (e.torkashvand) on 25th Oct 10 at 5:35pm
سلام من عرفانه ام !سوال :آیا خدا عادل است ؟مربوط به جبر خلقت

Re: Salam - Posted By f.lavasani (f.lavasani) on 26th Oct 10 at 2:17pm
سلام فاطمه لواسانی ام ازگروه بهشت :ایا نعمت های بهشت برای مردان وزنان یکی است
جرا خدا بهشت وجهنم را آفرید؟