تالارهاي گفتگوي كلاس > گروه خط سوم :: Salam :: > porsesh

porsesh - Posted By r.kashani (rkashani) on 24th Oct 10 at 12:18pm
سلام
طبق منابعی که سر کلاس معرفی کردم و عده ای هم رفتید و چیزهایی خواندید انتظار دارم هرکدام بتوانید در حد یک صفحه مکتب نقدی که انتخاب کردید تعریف کنید و با یک مثال کوتاه توضیح دهید ( مثل بیتی که سر کلاس از حافظ گفتم : سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟)
فرمالیسم یا نقد نو چیست؟
نقد روانکاوانه با گرایش یونگ چه نوع دیدگاهی نسبت به متن و نویسنده آن دارد؟
آیا ساختارگرایی داستان را به صورت فرمول بررسی می کند چگونه ؟
شالوده شکنی به چه معناست ؟
نگار و حانیه ! قرار بود از جامعه شناسی ادبیات برایم بنویسید. اصولا کدام بخش ادبیات مربوط به جامعه شناسی می شود ؟